Ῥωμαίϊκο Ὁδοιπορικό

«Ὅταν μοῦ πειράζουν τὴν πατρίδα μου καὶ θρησκεία μου, θὰ μιλήσω, θὰ ἐνεργήσω κι’ ὅ,τι θέλουν ἄς μοῦ κάμουν» ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

  • ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ…

    “ ἡ δική μας παράδοση δὲν εἶναι οὔτε καπιταλιστική, οὔτε σοσιαλιστική, οὔτε μαρξιστική. Εἴμαστε πιὸ ἀριστεροὶ καὶ ἀπὸ τὸν πιὸ ἀριστερό. Γιατί ἡ παράδοση ἡ δική μας, ἡ ἑλληνική, εἶναι κοινοβιακὴ-ἀσκητική, ποὺ προϋποθέτει ὀρθόδοξη πνευματικότητα καὶ τὸ ἦθος τῆς καθ’ ἠμᾶς Ἀνατολῆς. Αὐτὸ εἶναι τὸ δικό μας Πολίτευμα.” Κώστας Σαρδελῆς
  • Στατιστικές

    • 4,924
  • Ὅλα τὰ μπάνερ μας

  • Advertisements

Πρωτοχρονιάτικο

Posted by orthodoxosellhnas στο 31/12/2016

%cf%80%cf%81%cf%89%cf%84%ce%bf%cf%87%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%b1

Advertisements

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Άγιος Παΐσιος

Posted by orthodoxosellhnas στο 30/10/2016

%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b7-%cf%80%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%b4%ce%b1-%ce%b1%ce%b3%ce%b9%ce%bf%cf%82-%cf%80%ce%b1%ce%b9%cf%83%ce%b9%ce%bf%cf%82-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b3%ce%b9%ce%b1

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

ΑΓΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ

Posted by orthodoxosellhnas στο 15/10/2016

%ce%b1%ce%b3%ce%b9%ce%bf%cf%82-%cf%80%ce%b1%ce%b9%cf%83%ce%b9%ce%bf%cf%82-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b1%ce%b8%cf%89%cf%82-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%b4%ce%b1

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΓΟΥΣΤΟΣ

Posted by orthodoxosellhnas στο 31/07/2016

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ἅγιος Παΐσιος: «Οἱ Ὀρθόδοξοι ποὺ ἔχουν ἐλαφρότητα, συγκαλοῦν Συνέδρια, γίνεται ντόρος καὶ νομίζουν ὅτι ἔτσι προβάλλουν τὴν Ὀρθοδοξία μὲ τὸ νὰ γίνουν ταραμοσαλάτα μὲ τοὺς κακοδόξους»!

Posted by orthodoxosellhnas στο 20/04/2016

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο: «Ὁ Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης»,

ἔκδοση Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον «Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος», Βασιλικά Θεσσαλονίκης 2015

Ὁ Πατὴρ Παΐσιος δὲν συμφωνοῦσε νὰ σπουδάζουν οἱ Ὀρθόδοξοι θεολόγοι στὴν Δύση, διότι ἔβλεπε τὸν κίνδυνο νὰ μεταφέρουν ἀπὸ ἐκεῖ «πνευματικὰ μικρόβια» καὶ νὰ μολύνουν τὴν ἀμώμητη Ὀρθόδοξη πίστη μας. «Τί θὰ πάτε νὰ πάρετε ἀπὸ ἐκεῖ; ἔλεγε. Αὐτοὶ δὲν ἔχουν τίποτε, τὰ ἔχουν γκρεμίσει ὄλα».

Καὶ σὲ ἕναν Ὀρθόδοξο Γάλλο ἱερομόναχο ποὺ τὸν ρώτησε σὲ τί διαφέρουν οἱ Καθολικοὶ καὶ οἱ Προτεστάντες ἀπὸ τοὺς Ὀρθοδόξους, εἶπε χαρακτηριστικά: «Ἂς ὑποθέσουμε ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι σὰν αὐτὸ τὸ Καλύβι ποὺ βλέπεις, φτιαγμένο ἀπὸ πέτρες, λάσπη καὶ ζωνάρια. Οἱ Καθολικοὶ ἀφαίρεσαν τὴν λάσπη, οἱ Προτεστάντες ἀφαίρεσαν τὰ ζωνάρια. Μποροῦν τώρα νὰ σταθοῦν οἱ πέτρες μόνες τους;».

Στενοχωριόταν καὶ ὅταν μάθαινε ὅτι κάποιοι Ὀρθόδοξοι θεολόγοι, ἀντὶ νὰ τρέφωνται ἀπὸ τὴν «δυνατὴ πνευματικὴ τροφὴ» τῶν Ὀρθοδόξων Πατερικῶν κειμένων καὶ νὰ πίνουν ἀπὸ τὰ κρυστάλλινα ὕδατα τῆς Πατερικῆς Θεολογίας, μελετοῦσαν τοὺς αἱρετικοὺς θεολόγους τῆς Δύσεως καὶ ἔπιναν ἀπὸ τὶς θολερὲς πηγές τους, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ φθάνουν ἀκόμη καὶ σὲ λανθασμένα συμπεράσματα γιὰ τοὺς Ἁγίους Πατέρες.

Οὔτε καὶ μὲ τοὺς «διαλόγους» ποὺ γίνονταν μὲ ἑτεροδόξους συμφωνοῦσε ὁ Ὅσιος. Διότι ἔβλεπε ὅτι οἱ μὲν Ὀρθόδοξοι ποὺ ἀσχολοῦντο μὲ «διαλόγους» καὶ «συνέδρια» καὶ «προσπάθειες γιὰ ἕνωση» δὲν εἶχαν προηγουμένως ἑνωθῆ οἱ ἴδιοι μὲ τὸν Θεό, καὶ ἑπομένως δὲν μποροῦσαν νὰ πληροφορήσουν τοὺς ἄλλους μὲ ὀρθόδοξα πατερικὰ βιώματα, οἱ δὲ ἑτερόδοξοι ποὺ συμμετεῖχαν σ΄ αὐτὰ δὲν εἶχαν εἰλικρινῆ διάθεση.

Σὲ ἐπιστολὴ του τὸ 1978 ἔγραψε: «Τὸ Εὐρωπαϊκὸ πνεῦμα νομίζει ὅτι καὶ τὰ θέματα τὰ πνευματικὰ μποροῦν καὶ αὐτὰ νὰ μποῦν στὴν Κοινὴ Ἀγορά. Ὅλα νὰ ἰσοπεδωθοῦν. Οἱ μὲν Ὀρθόδοξοι ποὺ ἔχουν ἐλαφρότητα καὶ θέλουν νὰ κάνουν προβολή, «Ἱεραποστολή», συγκαλοῦν δῆθεν Συνέδρια, γιὰ νὰ γίνεται ντόρος, νὰ γράφουν οἱ ἐφημερίδες, καὶ νομίζουν ὅτι ἔτσι προβάλλουν τὴν Ὀρθοδοξία, μὲ τὸ νὰ γίνουν ταραμοσαλάτα μὲ τοὺς κακοδόξους. Ἀρχίζουν μετὰ οἱ ὑπὲρ ζηλωτὲς καὶ πιάνουν τὸ ἄλλο ἄκρο, νὰ λένε καὶ βλασφημίες γιὰ τὰ Μυστήρια τῶν Νεοημερολογιτῶν κ.λ.π. καὶ κατασκανδαλίζουν ψυχὲς ποὺ ἔχουν εὐλάβεια καὶ ὀρθόδοξη εὐαισθησία. Οἱ δὲ ἑτερόδοξοι, ἔρχονται στὰ συνέδρια, κάνουν τὸν δάσκαλο, παίρνουν ὅ,τι καλὸ ὑλικὸ πνευματικὸ βρίσκουν στοὺς Ὀρθοδόξους, τὸ περνᾶνε ἀπὸ τὸ δικό τους ἐργαστήρι, βάζουν δικό τους χρῶμα καὶ φίρμα, καὶ τὸ παρουσιάζουν σὰν πρωτότυπο, καὶ ὁ παράξενος σημερινὸς κόσμος ἀπὸ κάτι τέτοια παράξενα συγκινεῖται καὶ καταστρέφεται πνευματικά.

Ὁ Πατὴρ Παΐσιος εἶχε ἕναν δικό του τρόπο νὰ λέη καὶ στοὺς ἴδιους τοὺς ἑτεροδόξους τὴν ἀλήθεια, χωρὶς νὰ προκαλῆ. Ὅταν τὸ 1978 θὰ γινόταν ἡ ἐκλογὴ νέου Πάπα, ἕνα ρωμαιοκαθολικὸς μοναχός τοῦ ζήτησε νὰ προσευχηθῆ, ὥστε ὁ Πάπας ποὺ θὰ ἐκλέξουν νὰ εἶναι καλός. Ὁ Ὅσιος τὸν χτύπησε μὲ συμπάθεια στὴν πλάτη καὶ τοῦ εἶπε χαμογελώντας: «Μὴ στενοχωριέσαι, παιδί μου, ὅποιος κι ἂν εἶναι, ἀλάθητος θὰ εἶναι».

Τὴν δεκαετία τοῦ ΄70 πολλοὶ ζητοῦσαν τὴν γνώμη τοῦ Πατρὸς Παϊσίου καὶ γιὰ μία πρόταση ποὺ εἶχε γίνει, νὰ μὴ φοροῦν οἱ ἱερεῖς ράσα. Ἐκεῖνος τοὺς ἔδειχνε μία ἐλιά, τῆς ὁποίας εἶχε ξεφλουδίσει τὸν κορμὸ καὶ τὰ χονδρὰ κλαδιά, ἀφήνοντας φύλλα μόνο στὶς ἄκρες τῶν μικρῶν κλαδιῶν της. Στὸν ξεφλουδισμένο κορμὸ της εἶχε χαράξει: «Τὰ δένδρα πέταξαν τὴν στολή τους, θὰ δοῦμε τὴν προκοπή τους» καὶ «Παπὰς ἀράσωτος, ἄρα ἄσωτος». Ἡ ἐλιὰ αὐτή, ὅπως ἦταν ἑπόμενο, ξεράθηκε.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

Posted by orthodoxosellhnas στο 04/01/2016

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

2016

Posted by orthodoxosellhnas στο 31/12/2015

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

ΑΓΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ – ΟΣΙΑΚΗ ΚΟΙΜΗΣΗ

Posted by orthodoxosellhnas στο 09/09/2015

αγιος παισιος κοιμηση

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ἅγιος Παΐσιος γιὰ τίς προσυνοδικὲς διασκέψεις τῆς Πανορθοδόξου Συνόδου: «Καταλαβαίνετε τί πάει νὰ γίνη; Θὰ φύγη ἡ παράδοση καὶ θὰ μείνει ἡ παράβαση! Καταλαβαίνετε πόσο σοβαρὸ εἶναι αὐτό;»

Posted by orthodoxosellhnas στο 29/08/2015

αγιος-παισιος-πανορθοδοξη-συνοδος-κινδυνος-ορθοδοξιαἈπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο: «Ὁ Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης», ἔκδοση Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον

«Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος» Σουρωτὴ Θεσσαλονίκης 2015

Τὴν ἴδια ἐποχὴ ἔγιναν προσυνοδικὲς διασκέψεις μὲ σκοπὸ τὴν προετοιμασία μιᾶς νέας Πανορθοδόξου Συνόδου, καὶ ἀνάμεσα στὰ θέματα ὑπῆρχαν πολλὲς προτάσεις ἀντίθετες μὲ τὴν Ὀρθόδοξη παράδοση. Ὅταν ὁ Γέροντας τὰ πληροφορήθηκε αὐτά, ἀνησύχησε πολὺ καὶ μιλοῦσε μὲ πόνο ψυχῆς. «Καταλαβαίνετε τί πάει νὰ γίνη; ἔλεγε. Θὰ φύγη ἡ παράδοση καὶ θὰ μείνει ἡ παράβαση! Καταλαβαίνετε πόσο σοβαρὸ εἶναι αὐτό; Εἶναι σὰν νὰ βγάζουμε ἀπὸ τὸ σπίτι ἕνα τοῦβλο. Ἐκείνη τὴν στιγμὴ φαίνεται ὅτι δὲν παθαίνει τίποτε τὸ σπίτι, ἀλλὰ σιγὰ-σιγὰ μπαίνουν νερά, βγαίνει καὶ ἄλλο τοῦβλο, καὶ ἄλλο, καὶ στὸ τέλος τὸ σπίτι γίνεται ἐρείπιο». Καί, ὅταν κάποιος τοῦ ἀνέφερε ὅτι μία ἀπὸ τὶς προτάσεις ἦταν νὰ ἐλαττωθοῦν οἱ καθιερωμένες ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία νηστεῖες, ἐπειδὴ ὁ κόσμος δὲν τὶς κρατάει, ὁ Ὅσιος εἶπε:

«Ἂν κάποιος εἶναι ἄρρωστος καὶ δὲν μπορῆ νὰ κρατήση τὴν νηστεία, αὐτὸς εἶναι δικαιολογημένος ἂν φάη. Ἂν δὲν εἶναι ἄρρωστος, ἀλλὰ ἀπὸ ἀδυναμία ἔφαγε, νὰ μετανοήση, νὰ πῆ: «Ἥμαρτον». Δὲν θὰ τὸν κρεμάση ὁ Χριστός. Ἂν μπορῆ νὰ κρατήση τὴν νηστεία, νὰ τὴν κρατήση. Ἂν ὅμως οἱ περισσότεροι δὲν κρατᾶνε τὶς νηστεῖες, κι ἐμεῖς πᾶμε νὰ τὶς καταργήσουμε, γιὰ νὰ ἀναπαύσουμε τοὺς περισσότερους, εἶναι σὰν νὰ εὐλογοῦμε τὶς ἀδυναμίες τους, τὶς πτώσεις τους. Μὲ ποιὸ δικαίωμα νὰ τὰ καταργήσουμε ὅλα αὐτά; Καὶ ποῦ ξέρουμε; Μπορεῖ ἡ ἑπόμενη γενεὰ νὰ εἶναι πιὸ καλὴ καὶ νὰ κρατήση τὴν ἀκρίβεια».

Ὁ Πατὴρ Παΐσιος ἦταν μὲ τὴν ὀρθὴ ἔννοια ζηλωτὴς τῶν πατερικῶν παραδόσεων. Σὲ θέματα πίστεως δὲν ἔκανε συμβιβασμοὺς καὶ ὑποχωρήσεις. Στὴν ζωὴ του ἐφάρμοζε τὴν ἀκρίβεια ὄχι μόνον ἐξωτερικά, ἀλλὰ περισσότερο ἐσωτερικά, ἀπὸ θεῖο ζῆλο. Ὅταν ἔλεγε τὴν γνώμη του γιὰ ἕνα θέμα, καὶ μάλιστα ἐκκλησιαστικό, μιλοῦσε μὲ διάκριση ζυγίζοντας τὰ λόγια του μὲ ζυγαριὰ ἀκριβείας. Καί, ὅταν εἶχε μπροστά του ἕναν ἀδύναμο ἄνθρωπο, ἔδινε πάλι μὲ ἀκρίβεια, σὰν καλὸς ἰατρός, τὸ κατάλληλο φάρμακο. Εἶχε ποτισθῆ ἀπὸ τὸν φόβο τοῦ Θεοῦ, καὶ γι΄ αὐτὸ ἔμπαινε στὸ βάθος τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ. Ἦταν ὅλος ἀγάπη καὶ «σπλάχνα οἰκτιρμῶν», καὶ γὶ΄ αὐτὸ δὲν γνώριζε ἁπλῶς τοὺς Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ γνώριζε ἐκ πείρας ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι μάνα, καὶ οἱ Κανόνες της ἔχουν σπλάχνα μητρικά.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

π. Αὐγουστῖνος Καντιώτης: «Νὰ μὴ σκεφτοῦμε τὸ προσωρινό μας συμφέρον καὶ γίνουμε προδότες τῆς Πατρίδος, τὴν προσωρινὴ ἀνακούφιση θὰ τὴν συνοδεύσῃ φρικτότερη και μονιμότερη σκλαβιά»

Posted by orthodoxosellhnas στο 04/07/2015

ΟΧΙ-ΣΤΗΝ-ΕΥΡΩΠΗ

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Πασχαλινό Μπάνερ!

Posted by orthodoxosellhnas στο 07/04/2015

ΧΡΙΣΤΟΣ-ΑΝΕΣΤΗ-ΠΑΣΧΑ

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

25 Μαρτίου 1821 – Λογότυπο Ρωμαίικου

Posted by orthodoxosellhnas στο 23/03/2015

24-μαρτίου-ρωμαίικο-οδοιπορικό-επανασταση

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΗ: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Posted by orthodoxosellhnas στο 05/03/2015

καρτα-πολιτη-ενημερωση

http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/search/label/%CE%BA%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B1%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B7

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ψηφοφορία για τις Εθνικές Εκλογές της 25ης Ιανουρίου

Posted by orthodoxosellhnas στο 09/01/2015

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ἤθη καί Ἔθιμα τῶν Χριστουγέννων

Posted by orthodoxosellhnas στο 24/12/2014

Σὲ αὐτὴ τὴν ἀνάρτηση θὰ δοῦμε τα ήθη καὶ τὰ ἔθιμα τῶν Χριστουγέννων, ὅπως τὰ συναντοῦμε σὲ πολλὲς περιοχὲς τῆς πατρίδας μας. Ἀξίζει τὸν κόπο νὰ τὰ διαβάσουμε, ἀλλὰ καὶ νὰ συνεχίσουμε νὰ τὰ τηροῦμε!

Ἡ ἱστορία τοῦ Χριστουγεννιάτικου δέντρου

Τὸ Χριστουγεννιάτικο δέντρο ὡς σύμβολο 

Ὁ Ἄγγλος ἱερομόναχος Ἅγιος Βονιφάτιος ἦταν αὐτὸς ποὺ καθιέρωσε τὸ Χριστουγεννιάτικο δέντρο ὡς σύμβολο τὸν 8ο αἰῶνα μ.Χ. Σύμφωνα μὲ τὴν παράδοση γιὰ νὰ ἐξαλείψει τὴν ἱερότητα ποὺ ἀπέδιδαν οἱ εἰδωλολάτρες στὴ δρῦ, ἔβαλε στὴ θέση τοῦ τὸ ἔλατο σὰν σύμβολο χριστιανικὸ καὶ εἰδικότερα σὰν σύμβολο τῶν Χριστουγέννων. 

Ἡ παράδοση θέλει τὸ ἱδρυτὴ τοῦ Προτεσταντισμοῦ Μαρτίνο Λούθηρο νὰ… εἶναι αὐτὸς ὁ ὁποῖος καθιέρωσε τὸ στόλισμα τοῦ Χριστουγεννιάτικου δέντρου ἐνῷ τὸ 1882 στὴν Νέα Ὑόρκη στολίστηκε τὸ πρῶτο ἠλεκτρικὰ φωτισμένο Χριστουγεννιάτικο δέντρο ἀπὸ ἕνα συνάδελφο τοῦ Τόμας Ἔντισον.  Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Φώτης Κόντογλου: «Φυλάξτε τά συνήθειά μας, γιορτάστε ὅπως οἱ πατεράδες σας, καί μή ξεγελιώσαστε μέ τά ξένα κι ἄνοστα φράγκικα πυροτεχνήματα»

Posted by orthodoxosellhnas στο 24/12/2014

Οἱ Ρωμαίικες γιορτὲς καὶ τὰ ἁγνὰ ἔθιμά μας

Τά Χριστούγεννα, τά Φῶτα, ἡ Πρωτοχρονιά, κ’ ἄλλες μεγάλες γιορτές, γιά πολλούς ἀνθρώπους δέν εἶναι καθόλου γιορτές καί χαρούμενες μέρες, ἀλλά μέρες πού φέρνουνε θλίψη καί δοκιμασία. Δοκιμάζονται οἱ ψυχές ἐκεινῶν πού δέν εἶναι σέ θέση νά χαροῦνε, σέ καιρό πού οἱ ἄλλοι χαίρουνται. Παρεκτός ἀπό τούς ἀνθρώπους πού εἶναι πικραμένοι ἀπό τίς συμφορές τῆς ζωῆς, τούς χαροκαμένους, τούς ἄρρωστους, οἱ περισσότεροι πικραμένοι εἶναι ἐκεῖνοι πού τούς στενεύει ἡ ἀνάγκη νά γίνουνε τοῦτες τίς χαρμόσυνες μέρες ζητιάνοι, διακονιαρέοι. Πολλοί ἀπ’ αὐτούς μπορεῖ νά μή δίνουνε σημασία στή δική τους εὐτυχία, μά γίνουνται ζητιάνοι γιά νά δώσουνε λίγη χαρά στά παιδιά τους καί στ’ ἄλλα πρόσωπα πού κρέμουνται ἀπ’ αὐτούς. Οἱ τέτοιοι κρυφοκλαῖνε ἀπό τό παράπονό τους, κι’ αὐτοί εἶναι οἱ πιό μεγάλοι μάρτυρες, πού… καταπίνουνε τήν πίκρα τους μέρα νύχτα, σάν τό πικροβότανο. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

ΡΩΜΑΙΙΚΟ – ΓΕΝΕΣΙΟΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Posted by orthodoxosellhnas στο 28/08/2014

ΡΩΜΑΙΙΚΟ-ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ-ΓΕΝΕΣΙΟ-ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

ΡΩΜΑΙΙΚΟ ΑΝΑΣΤΑΣΗ – ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

Posted by orthodoxosellhnas στο 19/04/2014

ΡΩΜΑΙΙΚΟ ΑΝΑΣΤΑΣΗ - ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Οἱ καθηγητὲς Τσελεγγίδης καὶ Σιάσος γιὰ τὸ Τμῆμα Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στὴν Θεολογικὴ σχολὴ τοῦ ΑΠΘ  

Posted by orthodoxosellhnas στο 05/04/2014

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ

Οἱ καθηγητὲς τοῦ τμήματος Θεολογίας τοῦ ΑΠΘ κ. Τσελεγγίδης Δημήτριος καὶ κ. Σιάσος Λάμπρος καταθέτουν τὶς σκέψεις καὶ τὶς ἐνστάσεις τους γιὰ τὴν δημιουργία τοῦ Τμήματος Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στὴν Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ ΑΠΘ.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ – ΡΩΜΑΙΙΚΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ

Posted by orthodoxosellhnas στο 05/04/2014

ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ - ΡΩΜΑΙΙΚΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

ΡΩΜΑΙΙΚΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ

Posted by orthodoxosellhnas στο 26/03/2014

ΡΩΜΑΙΙΚΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Νέος χρόνος 2014 – 20χρονα Γέροντος Παϊσίου

Posted by orthodoxosellhnas στο 30/12/2013

Νέος χρόνος 2014 – 20χρονα Γέροντος Παϊσίου

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Νέος χρόνος – 20χρονα Γέροντος Παϊσίου

Posted by orthodoxosellhnas στο 30/12/2013

20ΧΡΟΝΑ-ΓΕΡΟΝΤΟΣ-ΠΑΙΣΙΟΥ-ΡΩΜΑΙΙΚΟ

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

ΡΩΜΑΙΙΚΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Posted by orthodoxosellhnas στο 23/12/2013

ΡΩΜΑΙΙΚΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Χριστουγεννιάτικο

Posted by orthodoxosellhnas στο 23/12/2013

Χριστουγεννιάτικο

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ὀρθοδοξία καί Ἑλλήνισμός

Posted by orthodoxosellhnas στο 17/12/2013

Ὀρθοδοξία καί Ἑλλήνισμός

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Πατήρ Παΐσιος: «Ὁ Κύριος, θὰ παρουσιάση τοὺς Μάρκους τοὺς Εὐγενικοὺς καὶ τοὺς Γρηγορίους Παλαμάδες, γιὰ νὰ ὁμολογήσουν τὴν ὀρθόδοξη πίστη καὶ νὰ στερεώσουν τὴν παράδοση…»

Posted by orthodoxosellhnas στο 17/12/2013

Πατήρ Παΐσιος: «Ὁ Κύριος, θὰ παρουσιάση τοὺς Μάρκους τοὺς Εὐγενικοὺς καὶ τοὺς Γρηγορίους Παλαμάδες, γιὰ νὰ ὁμολογήσουν τὴν ὀρθόδοξη πίστη καὶ νὰ στερεώσουν τὴν παράδοση...»

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο: «Μὲ πόνο καὶ ἀγάπη γιὰ τὸν σύγχρονο ἄνθρωπο», Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου, Λόγοι Α΄ (σελ. 347-349). Ἐκδόσεις Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον «Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος» Σουρωτὴ Θεσσαλονίκης.
Πολλοὶ ἅγιοι Μάρτυρες, ὅταν δὲν ἤξεραν τὸ δόγμα, ἔλεγαν: «Πιστεύω ὅ,τι θέσπισαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες». Ἂν κάποιος ἔλεγε αὐτό, μαρτυροῦσε. Δὲν ἤξερε δηλαδὴ νὰ φέρη ἀποδείξεις στοὺς διῶκτες γιὰ τὴν πίστη του καὶ νὰ τοὺς πείση, ἀλλὰ εἶχε ἐμπιστοσύνη στοὺς Ἁγίους Πατέρες. Σκεφτόταν: «Πῶς νὰ μὴν ἔχω ἐμπιστοσύνη στοὺς Ἁγίους Πατέρες; Αὐτοὶ ἦταν καὶ πιὸ ἔμπειροι καὶ ἐνάρετοι καὶ ἅγιοι. Πῶς ἐγὼ νὰ δεχθῶ μία ἀνοησία; Πῶς νὰ ἀνεχθῶ νὰ βρίζη ἕνας τούς Ἁγίους Πατέρες;» Νὰ ἔχουμε ἐμπιστοσύνη στὴν παράδοση. Σήμερα, δυστυχῶς, μπῆκε ἡ εὐρωπαϊκὴ εὐγένεια καὶ πᾶνε νὰ δείξουν τὸν καλό. Θέλουν νὰ δείξουν ἀνωτερότητα καὶ τελικὰ πᾶνε νὰ προσκυνήσουν τὸν διάβολο μὲ τὰ δύο κέρατα. «Μία θρησκεία, σοὺ λένε, νὰ ὑπάρχη» καὶ τὰ ἰσοπεδώνουν ὅλα.
Ἦρθαν καὶ σ΄ἐμένα μερικοὶ καὶ μοῦ εἶπαν: «Ὅσοι πιστεύουμε στὸν Χριστό, νὰ κάνουμε μία θρησκεία». «Τώρα εἶναι σὰν νὰ μοῦ λέτε, τοὺς εἶπα, χρυσὸ καὶ μπακίρι, χρυσὸ τόσα καράτια καὶ τόσα ποὺ τὰ ξεχώρισαν, νὰ τὰ μαζέψουμε πάλι καὶ νὰ τὰ κάνουμε ἕνα. Εἶναι σωστὸ νὰ τὰ ἀνακατέψουμε πάλι; Ρωτῆστε ἕναν χρυσοχόο: «Κάνει νὰ ἀνακατέψουμε τὴν σαβούρα μὲ τὸν χρυσό;» Ἔγινε τόσος ἀγώνας, γιὰ νὰ λαμπικάρη τὸ δόγμα».
Οἱ Ἅγιοι Πατέρες κάτι ἤξεραν καὶ ἀπαγόρευσαν τὶς…
σχέσεις μὲ αἱρετικό. Σήμερα λένε: «Ὄχι μόνο μὲ αἱρετικὸ ἀλλὰ καὶ μὲ Βουδιστὴ καὶ μὲ πυρολάτρη καὶ μὲ δαιμονολάτρη νὰ συμπροσευχηθοῦμε. Πρέπει νὰ βρίσκωνται στὶς συμπροσευχές τους καὶ στὰ συνέδρια καὶ οἱ Ὀρθόδοξοι. Εἶναι μία παρουσία». Τί παρουσία; Τὰ λύνουν ὅλα μὲ τὴν λογικὴ καὶ δικαιολογοῦν τὰ ἀδικαιολόγητα. Τὸ εὐρωπαϊκὸ πνεῦμα νομίζει ὅτι καὶ τὰ πνευματικὰ θέματα μποροῦν νὰ μποῦν στὴν Κοινὴ Ἀγορά.
Μερικοὶ ἀπὸ τοὺς Ὀρθοδόξους ποὺ ἔχουν ἐλαφρότητα καὶ θέλουν νὰ κάνουν προβολή, «Ἱεραποστολή», συγκαλοῦν συνέδρια μὲ ἑτεροδόξους, γιὰ νὰ γίνεται ντόρος καὶ νομίζουν ὅτι θὰ προβάλουν ἔτσι τὴν Ὀρθοδοξία, μὲ τὸ νὰ γίνουν δηλαδὴ ταραμοσαλάτα μὲ τοὺς κακοδόξους. Ἀρχίζουν μετὰ οἱ ὑπὲρ-ζηλωτὲς καὶ πιάνουν τὸ ἄλλο ἄκρο· λένε βλασφημίες γιὰ τὰ Μυστήρια τῶν Νεοημερολογιτῶν κ.λ.π. καὶ κατασκανδαλίζουν ψυχὲς ποὺ ἔχουν εὐλάβεια καὶ ὀρθόδοξη εὐσαισθησία. Οἱ ἑτερόδοξοι ἀπὸ τὴν ἄλλη ἔρχονται στὰ συνέδρια, κάνουν τὸν δάσκαλο, παίρνουν ὅ,τι καλὸ ὑλικὸ πνευματικὸ βρίσκουν στοὺς Ὀρθοδόξους, τὸ περνᾶνε ἀπὸ τὸ δικό τους ἐργαστήρι, βάζουν δικό τους χρῶμα καὶ φίρμα καὶ τὸ παρουσιάζουν σὰν πρωτότυπο. Καὶ ὁ παράξενος σημερινὸς κόσμος ἀπὸ κάτι τέτοια παράξενα συγκινεῖται, καὶ καταστρέφεται μετὰ πνευματικά. Ὁ Κύριος ὅμως, ὅταν θὰ πρέπη, θὰ παρουσιάση τοὺς Μάρκους τοὺς Εὐγενικοὺς καὶ τοὺς Γρηγορίους Παλαμάδες, ποὺ θὰ συγκεντρώσουν ὅλα τὰ κατασκανδαλισμένα ἀδέλφια μας, γιὰ νὰ ὁμολογήσουν τὴν ὀρθόδοξη πίστη καὶ νὰ στερεώσουν τὴν παράδοση καὶ νὰ δώσουν χαρὰ μεγάλη στὴν Μητέρα μας Ἐκκλησία.
Ἐὰν ζούσαμε πατερικά, θὰ εἴχαμε ὅλοι πνευματικὴ ὑγεία, τὴν ὁποία θὰ ζήλευαν καὶ ὅλοι οἱ ἑτερόδοξοι, καὶ θὰ ἄφηναν τὶς ἀρρωστημένες τους πλάνες καὶ θὰ σώζονταν δίχως κήρυγμα. Τώρα δὲν συγκινοῦνται ἀπὸ τὴν ἁγία μας πατερικὴ παράδοση, γιατί θέλουν νὰ δοῦν καὶ τὴν πατερική μας συνέχεια, τὴν πραγματική μας συγγένεια μὲ τοὺς Ἁγίους μας. Αὐτὸ ποὺ ἐπιβάλλεται σὲ κάθε Ὀρθόδοξο εἶναι νὰ βάζη τὴν καλὴ ἀνησυχία καὶ στοὺς ἑτεροδόξους, νὰ καταλάβουν δηλαδὴ ὅτι βρίσκονται σὲ πλάνη, γιὰ νὰ μὴν ἀναπαύουν ψεύτικα τὸν λογισμό τους, καὶ στερηθοῦν καὶ σ΄αὐτὴν τὴν ζωὴ τὶς πλούσιες εὐλογίες τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ στὴν ἄλλη ζωὴ τὶς περισσότερες καὶ αἰώνιες εὐλογίες τοῦ Θεοῦ.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ὁ Γέροντας Παΐσιος στρατιώτης στὸν συμμοριτοπόλεμο

Posted by orthodoxosellhnas στο 17/12/2013

Ὁ Γέροντας Παΐσιος στρατιώτης  στὸν συμμοριτοπόλεμο

http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2013/12/blog-post_13.html

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Αὐτὴ τὴν Κυριακὴ κᾶνε τὴν ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ!

Posted by orthodoxosellhnas στο 17/12/2013

Αὐτὴ τὴν Κυριακὴ κᾶνε τὴν ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ!

http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2013/11/blog-post_9225.html

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Παραδοσιακά κάλαντα

Posted by orthodoxosellhnas στο 17/12/2013

Παραδοσιακά κάλαντα

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ρψμαίϊκα Χριστούγεννα

Posted by orthodoxosellhnas στο 17/12/2013

Ρψμαίϊκα Χριστούγεννα

http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2013/12/blog-post_8411.html

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ὑποναύαρχος Ν. Παπανικολόπουλος: «Οἱ προκλήσεις τῶν Τούρκων στὸ Αἰγαῖο»

Posted by orthodoxosellhnas στο 17/12/2013

Ὁ Ὑποναύαρχος κύριος Νικόλαος Παπανικολόπουλος, μιλᾶ γιὰ τὸ φλέγον θέμα τοῦ δικαίου τῆς θαλάσσης. Ὅλοι μας ἀντιλαμβανόμαστε τὴ βαρύτητα καὶ τὴν κρισιμότητα ποὺ ἔχει γιὰ τὸν ἑλληνισμὸ τὸ συγκεκριμένο θέμα, ὥστε νὰ μὴν ξεπουληθεῖ τὸ Αἰγαῖο.
Ὁ κύριος Παπανικολόπουλος μιλᾶ ὡς συνειδητὸς Ὀρθόδοξος Ἕλληνας. Εἶναι ἀπὸ τοὺς εἰδικότερους στὸ θέμα καὶ θὰ ἦταν παράλειψη ἂν δὲν ἀναφέραμε ὅτι γιὰ ἕνα βράδυ ἦταν ὁ ἀρχηγὸς ὁλόκληρού τοῦ λιμενικοῦ τῆς Ἑλλάδος. Τὸ ἑπόμενο ὅμως πρωὶ τὰ πολιτικὰ συμφέροντα ἀλλάξανε τὴν ἀπόφαση, τὰ δεδομένα καὶ τὸ ρόλο τῆς πορείας του. Νὰ ἀναφέρουμε ἐπίσης, ὅτι ὁ κύριος Παπανικολόπουλος τὸ 2005 συνόδευσε τὸ Πούτιν κατὰ τὸ προσκύνημά του στὸ Ἅγιον Ὅρος.
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ…

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

13 τοῦ Δεκέμβρη… 1943: Ὁλοκαύτωμα στὰ Καλάβρυτα! 2013: «Ὁλοκαύτωμα» στὸ Αἰγαῖο…

Posted by orthodoxosellhnas στο 13/12/2013

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Τὶς πρεσβεῖες τοῦ Ἁγίου Ἀρσενίου νὰ ἔχουμε καθὼς καὶ τοῦ Γέροντος Παϊσίου.

Posted by orthodoxosellhnas στο 10/11/2013

Τὶς πρεσβεῖες τοῦ Ἁγίου Ἀρσενίου νὰ ἔχουμε καθὼς καὶ τοῦ Γέροντος Παϊσίου.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

ΜΠΑΝΕΡ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

Posted by orthodoxosellhnas στο 25/10/2013

ΕΛΛΑΣ-παπαγος-μεταξας-χρυσανθος-αρχιεπισκοπος-ρωμαιικο--οκτωβριου-1940-ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΠΑΠΑΓΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 – ΟΧΙ

Posted by orthodoxosellhnas στο 24/10/2013

28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 - ΟΧΙ

http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ὁ π. Ἀνδρέας Κονάνος ἀποκλειστικὰ στὸ Ρωμαίικο Ὁδοιπορικό: Θέλω μία Ἐκκλησία ἑλκυστική!

Posted by orthodoxosellhnas στο 09/10/2013

Ἀγαπητοὶ ἀναγνῶστες, 

ἀξιωθήκαμε γιὰ δεύτερη φορὰ (δὲς ΕΔΩ τὴν παλαιότερη συνομιλία μας)  νὰ συναντήσουμε καὶ νὰ συνομιλήσουμε μὲ τὸν γνωστὸ σὲ πολλοὺς ἀπὸ τὶς ἐκπομπές του στὴν Πειραϊκὴ Ἐκκλησία π. Ἀνδρέα Κονάνο.  Στὸ 25λεπτο βίντεο μπορεῖτε νὰ τὸν ἀκούσετε νὰ μιλᾶ γιὰ διάφορα θέματα τῆς σύγχρονης ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς  ὅπως ἡ οὐσιαστικὴ σχέση τοῦ πιστοῦ μὲ τὴν Ἐκκλησία, ἡ προσέλκυση τῶν νέων στὴν θεία λατρεία καὶ ἡ ἐνεργὴ συμμετοχή τους σὲ αὐτή, ἡ ἀποφυγὴ τῆς τυπολατρείας καὶ τῆς ὑποκρισίας ἀπὸ τοὺς πιστούς, ἡ οἰκοδόμηση μίας ἀληθινῆς σχέσης μὲ τὰ μυστήρια καὶ πολλὰ ἄλλα. Θεωροῦμε ὅτι ἀξίζει νὰ ἀφιερώσετε λίγο ἀπὸ τὸν χρόνο σας γιὰ νὰ ἀκοῦστε καὶ νὰ προβληματιστεῖτε πάνω στὰ ζητήματα ποὺ σχολιάζει ὁ π. Ἀνδρέας καὶ ὅλοι μας νὰ λάβουμε νέες ἀποφάσεις προκειμένου νὰ ὠφεληθοῦμε καὶ νὰ ὠφελήσουμε πνευματικά. Καλή σας ἀκρόαση…

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ὁ ὑπερασπιστὴς τοῦ Γένους, Μακρυγιάννης ὡς σημερινὸ πρότυπο

Posted by orthodoxosellhnas στο 09/10/2013

Γράφει ὁ Γεώργιος Κ. Ἔξαρχος

Ἄν ποτὲ τοῦτος ὁ δύσμοιρος τόπος ἀναδείξει πέντε-δέκα νεοέλληνες, σίγουρα ὁ Μακρυγιάννης θὰ καταταχθεῖ ἀνάμεσά τους. Ὁ ρουμελιώτης στρατηγὸς ἀποτελεῖ τὴν ἐνσάρκωση τοῦ ρωμηοῦ σὲ τοῦτον τὸν τόπο. Πρόκειται γιὰ μία ἀπὸ τὶς ἁγνότερες καὶ ἠρωικότερες μορφὲς ποὺ συνετέλεσαν στὸ «θαῦμα» τοῦ ΄21, προσωπικότητα ἀνιδιοτελῆ, ἑλληνορθόδοξη, μὲ ἔκδηλη τὴν λαικὴ εὐλάβεια. Ὅλα αὐτὰ δὲν θὰ μᾶς ἦταν γνωστά, ἂν ὁ γενναῖος στρατηγὸς δὲν συνέγραφε τὸ ἐκπληκτικὸ κείμενο τῶν Ἀπομνημονευμάτων του. Σὲ αὐτὸ τὸ ἔργο ὁ Μακρυγιαννης σημειώνει ἀναμνήσεις καὶ κρίσεις ἀπὸ τὰ χρόνια τῆς Ἐπανάστασης ἕως τὸ ἔτος 1851. Τὸ ἔργο αὐτὸ ὁ ἀγωνιστὴς τὸ φύλαγε σὲ χειρόγραφες σημειώσεις στὸν κῆπο τοῦ σπιτιοῦ του.

Ὁ Γ. Βλαχογιάννης τὸ 1904 ἐξέδωσε, ἀφοῦ βεβαίως πρῶτα μετέγραψε τὸ ἔργο τοῦ Στρατηγοῦ.  Ὡστόσο τὸ ἔργο αὐτὸ θὰ ἔμενε περαιτέρω στὴν ἀφάνεια ἂν ὁ Γ. Σεφερης τὸ 1943 δὲν διέγειρε μέσα ἀπὸ ἄρθρα καὶ ἐργασίες του τὸ ἐνδιαφέρον ὄχι μόνο μεγάλου κύκλου διαννοουμένων ἀλλὰ καὶ τοῦ εὐρυτέρου κοινοῦ γιὰ τὸν Μακρυγιαννη. Ὁ νομπελίστας μας ποιητὴς γράφει: «τὸ Α καὶ τὸ Ω στὴν ζωὴ μου εἶναι ὁ Μακρυγιάννης…». Ὁ Σεφέρης λοιπόν, τολμᾶ….

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ἀποκλειστικὴ συνέντευξη: Ὁ Γέροντας Νίκων ἀπὸ τὴν Νέα Σκήτη Ἁγίου Ὅρους μιλᾶ στὸ Ρωμαίικο Ὁδοιπορικὸ

Posted by orthodoxosellhnas στο 09/10/2013

Σὲ ἐπίσκεψή μας στὸ Ἅγιον Ὅρος, ἀνάμεσα στὶς ἄλλες πνευματικὲς εὐκαιρίες, εἴχαμε τὴν εὐλογία νὰ ἐπισκεφτοῦμε καὶ τὴν Νέα Σκήτη, ὅπου συναντήσαμε τὸν γνωστὸ σὲ πολλοὺς γιὰ τὶς ὁμιλίες του, Γέροντα Νίκωνα. Στὸ παραπάνω βίντεο σχεδὸν μίας ὥρας μπορεῖτε νὰ παρακολουθήσετε τὰ πνευματικὰ θέματα ποὺ μᾶς ἀνέλυσε ὅπως τὸν ἀγώνα ποὺ πρέπει νὰ κάνει ἕνας χριστιανὸς μέσα στὸν κόσμο γιὰ νὰ βρεῖ τὸν Θεό, τὸν τρόπο ζωῆς καὶ ἄσκησης τῶν μοναχῶν στὸ Ἅγιον Ὅρος, τὴν σωστὴ χρήση τῆς τεχνολογίας, τὴν δύναμη τῆς προσευχῆς, τὸ ζήτημα τοῦ γεροντισμοῦ καὶ πολλὰ ἄλλα. Ἀξίζει νὰ δώσετε ἰδιαίτερη προσοχὴ στὸ δεύτερο μέρος τῆς συνέντευξης (ἀπὸ τὸ 26:20 καὶ μετὰ) στὸ ὁποῖο ὁ π. Νίκων μιλᾶ γιὰ τὸν χαρισματικὸ γέροντά του, τὸν Ἐφραὶμ τὸν Φιλοθεΐτη, ποὺ σήμερα βρίσκεται στὴν Ἀμερικὴ  καὶ ἔχει ἱδρύσει 18 (!) μοναστήρια.
Καλή σας ἀκρόαση…

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Μακρυγιάννης (ἀρχικό)

Posted by orthodoxosellhnas στο 27/08/2013

Μακρυγιάννης (ἀρχικό)

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ἁγιορείτης Γέροντας: «Μνημονεύετε τοὺς bloggers, αὐτοὺς ποὺ σώζουν τὰ αὐτονόητα, ποὺ νοιάζονται γιὰ ΧΡΙΣΤΟ καὶ ΕΛΛΑΔΑ»

Posted by orthodoxosellhnas στο 26/08/2013

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Δύο μέρες μετὰ τῆς ΠΑΝΑΓΙΑΣ παιδικός μου φίλος μὲ εἰδοποιεῖ  μισο-πέλαγα τοῦ Βορείου Αἰγαίου: «Κώστα σὲ μία ὥρα θὰ βρίσκομαι στὸ λιμάνι τῆς πόλης σου ποὺ ὅπως ἔμαθα πρόσφατα τὸ μετονομάσατε σὲ λιμένα ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ γιὰ νὰ τιμήσετε αὐτὸν τὸ Ἅγιο Προστάτη σας».
Ὅταν τὸν ἄκουσα χάρηκα γιατί εἶχα νὰ δῶ τὸν φίλο μου πολὺ καιρὸ καὶ ἤθελα νὰ μάθω νέα γιὰ τὴν νέα του ἐπαγγελματικὴ ζωὴ  καθότι ἔκανε μία τολμηρὴ ἀλλὰ σωτήρια ὑπέρβαση στὴν ζωή του.
Εἶχε τελειώσει προγραμματιστὴς καὶ ἔκανε μάλιστα καὶ μεταπτυχιακό. Πρὶν δύο ὅμως χρόνια ἡ ἀνεργία καὶ οἱ ἄμεσες οἰκογενειακὲς ὑποχρεώσεις τὸν ὁδήγησαν στὴν στρωμένη δουλεία τοῦ πατέρα του. Ἄλλωστε ἀπὸ μικρὸ παιδὶ δίπλα του γνώριζε καλὰ αὐτὴν τὴν τίμια δουλειά. Τώρα κουμαντάριζε ἕνα καλὸ θαλασσινὸ σκαρὶ καὶ περιδιάβαινε μὲ κέντρο τὴν Χαλκιδικὴ τοὺς πλούσιους ψαρότοπους στὸ Βόρειο Αἰγαῖο. Πρὶν λίγο καιρό μου ἐκμυστηρεύθηκε ὅτι ξέχασε τὴν ἀνεργία καὶ μάλιστα τὸ πλήρωμά του ἀντικαταστάθηκε μὲ «ἄνεργους» Ἕλληνες ἐπιστήμονες!!
Μόλις ἔδενε τὸ ψαροκάϊκο ἐγὼ κατέβαινα μὲ τὸ ποδήλατό μου στὸ λιμάνι γιὰ νὰ τὸν συναντήσω. Ὅλο τὸ πλήρωμα ἦταν ἀναμαλλιασμένο ἀλλὰ καὶ στὶς ἐπιφάνειες τοῦ πλοίου ὑπῆρχε μία ἐπίστρωση ἀπὸ γκρίζα τέφρα.
«Τί ἔγινε ρὲ παιδιὰ καὶ εἶσθε ἔτσι; Ἀπὸ ποῦ ἔρχεσθε;»
Στὴν κουπαστὴ ἀμέσως ἐμφανίσθηκε ὁ φίλος μου ὁ προγραμματιστής.
«Μὴν τρομάζεις ἀδελφὲ ποὺ μᾶς βλέπεις ἔτσι σὲ αὐτὸ τὸ χάλι, σὰν μπαρουτοκαπνισμένους, δὲν ἐρχόμασθε ἀπὸ πόλεμο!!»
«Βρεθήκαμε σὲ μία καλάδα ἀνάμεσα στὴν Θάσο καὶ στὸ Ἅγιον Ὅρος τὴν ἑπομένη τῆς ΠΑΝΑΓΙΑΣ μετὰ τὸ μεσημέρι, ὅταν ξέσπασε ἕνας δυνατὸς νοτιᾶς ποὺ ἐρχόταν ἀπὸ νοτιοανατολικὰ ἀλλὰ συνέχεια ἄλλαζε προανατολισμό. Εἴχαμε πάρει ἀπὸ πρὶν…
πρόγνωση καιροῦ ἀλλὰ δὲν προλαβαίναμε νὰ μαζέψουμε τὰ δίκτυα, ἔτσι καθυστερήσαμε. Ξαφνικὰ μακρυὰ καὶ ἀπέναντι, βορειοδυτικά τῆς Θάσου εἴδαμε νὰ ἀνεβαίνει μία στήλη καπνοῦ. Καταλάβαμε ὅτι ἦταν φωτιά, ἡ ὁποία μάλιστα ἐξαπλωνόταν γρήγορα λόγω τῶν θυελλωδῶν ἀνέμων ποὺ ἐπικρατοῦσαν ἐκείνη τὴν ὥρα. Δὲν τὸ περιμέναμε ὅτι ἕνα τεράστιο σύννεφο κάπνας καὶ ζεστῆς σκόνης ἀπὸ ἀποκαΐδια στροβιλιζόμενο θὰ ἔπεφτε μὲ πρωτόγνωρη ὁρμὴ ἐπάνω μας. Τὰ ἀφήσαμε ὅλα καὶ ἄρον-ἄρον τραβήξαμε πρὸς τὴν Ἀθωνικὴ Χερσόνησο.  Ξαποστάσαμε σὲ ἕνα φυσικὸ ὑπήνεμο ἀρσανὰ καὶ ἔτσι μᾶς βρῆκε τὸ βράδυ γιατί οἱ ἀγέρηδες κρατοῦσαν στὴν ἴδια ἔνταση, ἀλλὰ τώρα ὅσο νύκτωνε βλέπαμε καὶ ὑψηλὲς φλόγες νὰ κατακαῖνε ἕνα μεγάλο κομμάτι ἀπὸ τὸ πανέμορφο νησὶ τῆς Θάσου».
Μὲ συγχωρεῖς φίλε μου ποὺ σὲ πῆρα μονότερμα ἀλλὰ ἄκου καὶ τὴν συνέχεια γιατί εἶναι συγκλονιστική.
 
«Εἶχε νυχτώσει καὶ τὰ ροῦχα μας ἦταν μέσα στὴν κάπνα, εἴχαμε ρίξει λίγο νερὸ στὰ μάτια, ἀλλὰ ἀπὸ σεβασμὸ πρὸς τὴν Ἱερότητα τοῦ χώρου δὲν θελήσαμε νὰ πέσουμε στὴν θάλασσα καὶ νὰ κάνουμε μπάνιο. Ἔτσι εἴχαμε  πέσει στὶς κουκέτες μας ἐκτὸς ἀπὸ ἐμένα ποὺ μὲ πόνο κοιτοῦσα τὶς φλόγες ποὺ κατέτρωγαν αὐτὸ τὸ ὄμορφο νησὶ ποὺ πέρασα τὰ παιδικά μου καλοκαίρια στὸ σπίτι τῆς γιαγιᾶς μου.
Ὁ ἀέρας δυνάμωνε μαζὶ καὶ οἱ φλόγες ὅμως μέσα στὸ ἀπόλυτο σκοτάδι τῆς στεριᾶς εἶδα ἕνα πολὺ δυνατὸ φῶς νὰ κινεῖται πρὸς τὴν δική μας πλευρά. Πίστεψα πὼς ἦταν κάποιος Ἁγιορείτης Πατέρας μὲ ἰσχυρὸ προβολέα!! Καὶ ἐρχόταν νὰ μᾶς ρωτήσει πὼς βρεθήκαμε ἐδῶ.
Μὲ μίας σαλτάρισα ἀπὸ τὸ πλοῖο γιὰ νὰ μὴν βάλω τὸν Γέροντα στὴν ταλαιπωρία νὰ πλησιάσει στοὺς βράχους ποὺ δέσαμε. Ὅσο τὸν πλησίαζα τὸ φῶς λιγόστευε καὶ μόλις ἀντίκρισα τὴν φιγούρα του σὰν νὰ ἔσβησε «ὁ προβολέας». Ἀπέναντί μου εἶχα ἕνα σεβάσμιο παππούλη μεγάλης καὶ ἀπροσδιόριστης ἡλικίας. Ἄλλωστε εἶχε ἀρκετὸ σκοτάδι καὶ δὲν μποροῦσα νὰ καταλάβω πολλὰ πράγματα.
-Εὐλογεῖται Γέροντα, τοῦ εἶπα πρῶτος καὶ ἐκεῖνος μου ἀπάντησε:
-ΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ καὶ τῆς ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΜΗΤΡΟΣ ΤΟΥ ποὺ ἀπὸ σήμερα ἐδῶ στὸ ΠΕΡΙΒΟΛΗ ΤΗΣ μπήκαμε στὴν Πορεία πρὸς τὴν ἑορτὴ τῆς ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ. Σημειωτέον ὅτι ἡ ἑορτὴ τῆς ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ τῆς ΘΕΟΤΟΚΟΥ στὸ Ἅγιον Ὅρος ἑορτάζεται μὲ τὸ παλαιόν.
Ἀπὸ ἀπορία ρώτησα ἀμέσως τὸ γέροντα τί δυνατὸ φακὸ ἔχει; Καὶ ἐκεῖνος μου ἀπάντησε ἀφήνοντας μὲ ἄναυδο, δείχνοντας μάλιστα καὶ τὰ ἄδεια χέρια του, ὅτι δὲν εἶχε κανένα φακό!!! 
-Γέροντα ἔπρεπε κανονικὰ νὰ κουβαλᾶς ἐπαγγελματικὸ προβολέα γιατί ἐγὼ ἔβλεπα ἀπὸ τὴν μεριά σου ἕνα μεγάλο φώς. Ὁ Γέροντας σιώπησε καὶ ἄλλαξε τὴν κουβέντα ρωτώντας μὲ πὼς βρεθήκαμε ἐδῶ καὶ ἂν χρειαζόμασθαν κάτι; Ἀφοῦ τοῦ ἐξήγησα τὴν περιπέτεια μας ἔγνεψε τὸ κεφάλι του καὶ μοῦ ἔδειξε τὶς φλόγες ἀπέναντι στὴν Θάσο, λέγοντας μου:
-Άραγε, τί ἑτοιμάζουν γιὰ ἐμᾶς; Καὶ ποιοὶ τὸ ἑτοιμάζουν;
 
Δὲν χρειάζεται νὰ εἶσαι πολὺ ἔξυπνος γιὰ νὰ καταλάβεις ὅτι ἡ φωτιὰ μπῆκε ἀπέναντι ἀπὸ τὸ νέο πεδίο γεωτρήσεων πετρελαίου ἀνάμεσα στὸ Ἅγιον Ὅρος καὶ τὴν Θάσο. Ὁπότε μπορεῖς καταλάβεις τί ἔρχεται;
Ἄδραξα τὴν εὐκαιρία καὶ ἄρχισα νὰ τὸν ρωτάω μὲ αὐτὰ τὰ παράξενα ποὺ βιώνουμε τὸν τελευταῖο καιρό.
-Ποιὸ τελευταῖο καιρὸ παιδί μου; Αὐτὰ γινόταν πάντα ἀπὸ παλιά, τώρα ὅμως ὁ ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΣ ἐπιτρέπει νὰ ἀνοίξουμε τὰ μάτια μας γιὰ νὰ δοῦμε κατάφατσα τὸν προαιώνιο ἐχθρὸ μαζὶ μὲ τὰ ὄργανα του μέσα στὴν ἴδια τὴν πατρίδα μας ποὺ τὴν πολεμάει λυσσαλέα γιατί τοῦ χαλνάει τὰ σχέδια του πάνω στὴν γῆ. Νὰ ἤξερες σὲ τί κατάντια φτάσαμε ἐδῶ μέσα στὴν Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα; Ἀπερίγραπτο τὸ χάλι μας!! ΝΑ ΜΗΝ ΜΙΛΑΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ!!
Θὰ σὲ ρωτήσω κάτι καὶ νὰ μοῦ ἀπαντήσεις εἰλικρινά. Οἱ γενιὲς ποὺ πέρασαν μνημόνευαν μὲ τιμὴ καὶ καμάρι τοὺς Ἀγωνιστὲς τοῦ 21, τοῦ 40, ἀλλὰ καὶ ἐκείνους τοὺς Ἕλληνες ποὺ ἔπεσαν ὑπὲρ Πίστεως καὶ Πατρίδος. Ἐμᾶς παλληκάρι μου ποὺ ξευτιλισθήκαμε ἔτσι, πὼς θὰ μᾶς μνημονεύουν οἱ ἑπόμενες γενιές; Ὅταν τὶς ἔχουμε οἱ ἴδιοι προδώσει στὸν ἐχθρό…
Ἕνας κόμπος ἀνέβηκε στὸ λαιμό μου, δὲν ἤξερα τί νὰ ἀπαντήσω γιατί τὴν στιγμὴ ποὺ μιλοῦσε ὁ Γέροντας δὲν ἔφεγγε ὁ προηγούμενος προβολέας του, ἀλλὰ τὰ μάτια του φωσφόριζαν σὲ σημεῖο ποὺ μὲ τύφλωναν!!! 
Κατάλαβε  ὅτι δὲν μποροῦσα νὰ μιλήσω καὶ συνέχισε:
-Νὰ ξέρεις ὅμως κάτι, ὅλο αὐτὸ τὸν καιρὸ τῆς σιωπῆς τῶν ταγῶν- κεφαλῶν μας ὁ ΑΓΙΟΣ ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ δὲν μᾶς ἄφησε μόνους. Μᾶς ἔφερε μάλιστα καὶ κάποιους ἀπὸ τὸ πουθενὰ γιὰ νὰ ἀποκαλύπτουν τὰ βρώμικα σχέδια τῶν ἐχθρῶν τῆς Πίστης καὶ τῆς Πατρίδας μας. 
 
Σήκωσε τὸ χέρι του καὶ μοῦ ἔδειξε ἐκεῖ ψηλὰ πρὸς τὸν Ἄθωνα, λέγοντας μου:
-Ἐγὼ ἐκεῖ ψηλὰ στὴν σπηλιά μου, λέγω στοὺς φίλους μου νὰ μνημονεύουν τοὺς bloggers, αὐτοὺς ποὺ «σώζουν» τὰ αὐτονόητα δηλ. αὐτοὺς ποὺ νοιάζονται γιὰ ΧΡΙΣΤΟ καὶ ΕΛΛΑΔΑ.
 
Ὁ κόμπος μὲ αὐτὰ ποὺ ἄκουγα μεγάλωνε στὸ λαιμό μου, τί νὰ τὸν ρωτήσω; Ἂν μπορεῖ νὰ ἔχετε διαδίκτυο ἐκεῖ μέσα στὴν σπηλιά σας;
Μόνος του κατάλαβε τὶς ἀπορίες μου καὶ μοῦ εἶπε αὐθόρμητα:
-Κάποια πράγματα μὴν τὰ ψάχνεις μὲ τὸ μυαλό!!
Από οἰκονομία ἀγάπης ὅμως θὰ σοὺ πῶ ὅτι τὸ φῶς τοῦ προβολέα ποὺ εἶδες εἶναι τὸ ΦΩΣ τῆς ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ τοῦ ΚΥΡΙΟΥ μας ποὺ μᾶς συνοδεύει ὅταν κατεβαίνουμε ἀπὸ τὸν ΑΘΩΝΑ. Αὐτὸ τὸ ΦΩΣ σὲ λίγο θὰ λάμψει στὴν προδομένη πατρίδα μας καὶ θὰ τὴν ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ γιὰ τὸ ὄφελος ὅλης τῆς οἰκουμένης!!!
 
Μὲ τοὺς τελευταίους αὐτοὺς λόγους ὁ Γέροντας ἐξαφανίσθηκε ἀπὸ μπροστά μου μέσα στὸ πυκνὸ σκοτάδι. Ἔτριψα τὰ μάτια μου, μήπως κοιμόμουν, ἀλλὰ κατάλαβα ὅτι ἤμουν ξύπνιος καὶ μάλιστα ἔξω ἀπὸ τὸ καΐκι.  Γύρισα πίσω γιὰ νὰ δῶ ἂν κάποιος ἄλλος ἀπὸ τὸ πλήρωμα εἶδε αὐτὰ ποὺ ἔζησα πρὸ ὀλίγου. Ὅλοι ἦταν κουρασμένοι καὶ ξεκουραζόταν.
 
Τώρα ὁ κόμπος δὲν ἔπιασε τὸν παιδικὸ φίλο μου ἀλλὰ ἐμένα. Τὸν κάλεσα στὸ σπίτι μου γιὰ νὰ τὸν φιλέψω καὶ νὰ μοῦ τὰ πεῖ ἀπὸ τὴν ἀρχὴ γιὰ νὰ μπορέσω νὰ τὰ καταλάβω καλύτερα…
ΜΕΤΑ ΤΙΜΗΣ
ΔΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΔΑΚΑΣ

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Πατήρ Παΐσιος: 25/7/1924 – 12/7/1994

Posted by orthodoxosellhnas στο 26/08/2013

Πατήρ Παΐσιος: 25/7/1924 - 12/7/1994

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Πάσχα

Posted by orthodoxosellhnas στο 26/08/2013

Πάσχα

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Μεγάλη Τεσσαρακοστή

Posted by orthodoxosellhnas στο 26/08/2013

Μεγάλη Τεσσαρακοστή

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Βατάτζης: 29 Μαΐου 1453

Posted by orthodoxosellhnas στο 26/08/2013

Βατάτζης: 29 Μαΐου 1453

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Δεκαπενταύγουστος

Posted by orthodoxosellhnas στο 26/08/2013

Δεκαπενταύγουστος

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ῥωμαίϊκο Ὁδοιπορικό: Μακρυγιάννης

Posted by orthodoxosellhnas στο 26/08/2013

Ῥωμαίϊκο Ὁδοιπορικό: Μακρυγιάννης

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ψυχή και Χριστός σας χρειάζεται (Άγιος Κοσμάς)

Posted by orthodoxosellhnas στο 20/08/2013

Ψυχή και Χριστός σας χρειάζεται (Άγιος Κοσμάς)

http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Αγιοσ Κοσμάς Αιτωλός – orthodoxia-ellhnismos.gr

Posted by orthodoxosellhnas στο 20/08/2013

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ὅλα τὰ μπάνερ μας (μέ λινκ)

Posted by orthodoxosellhnas στο 19/08/2013

Πατήρ Παΐσιος: 25/7/1924 – 12/7/1994

https://rwmeiko.wordpress.com/2013/08/26/%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%AE%CF%81-%CF%80%CE%B1%CE%90%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82-2571924-1271994/

Πάσχα

https://rwmeiko.wordpress.com/2013/08/26/%CF%80%CE%AC%CF%83%CF%87%CE%B1/

Βατάτζης: 29 Μαΐου 1453

https://rwmeiko.wordpress.com/2013/08/26/%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B6%CE%B7%CF%82-29-%CE%BC%CE%B1%CE%90%CE%BF%CF%85-1453/

Μεγάλη Τεσσαρακοστή

https://rwmeiko.wordpress.com/2013/08/26/%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B7-%CF%84%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AE/

Δεκαπενταύγουστος

https://rwmeiko.wordpress.com/2013/08/26/%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%8D%CE%B3%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82/

Ῥωμαίϊκο Ὁδοιπορικό: Μακρυγιάννης

https://rwmeiko.wordpress.com/2013/08/26/%E1%BF%A5%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CF%8A%CE%BA%CE%BF-%E1%BD%81%CE%B4%CE%BF%CE%B9%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CF%81%CF%85%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82/

Άγιος Κοσμά

https://rwmeiko.wordpress.com/2013/08/20/%CF%88%CF%85%CF%87%CE%AE-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82-%CF%83%CE%B1%CF%82-%CF%87%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82/

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »